Prissetting

E-handel

I dag har e-handel blitt en integrert del av enhver virksomhet. Faktisk antas det å kreve 17% av bransjen innen utgangen av 2022. Den raske veksten i e-handel har imidlertid også gitt opphav til flere utfordringer i det digitale markedet.

For å få et konkurransefortrinn i dette overfylte segmentet, må ledere forbedre sine prismuligheter for å forbli konkurransedyktige.

__wf_reserved_arv

Markedsfakta

__wf_reserved_arv
90%

av forbrukere bruker tiden sin på jakt etter de beste online tilbudene.

__wf_reserved_arv
86%

av forbrukerne sier det er viktig å sammenligne priser på ulike selgere.

__wf_reserved_arv
60%

av forbrukere anser prissetting som det aller første kriteriet for sine kjøpsbeslutninger.

__wf_reserved_arv
26%

av bedrifter tar hensyn til konkurransen og markedet når de setter sine priser.

Prisutfordringer og løsninger

Å tilpasse seg en raskt utviklende digital handelsvirksomhet kan virke komplisert. Når du går inn i e-handelsmarkedet, er det viktig å vite hvilke utfordringer du kan møte. Her er de vanligste prisutfordringene bedrifter kan møte:

Konkurranse og kappløpet mot bunnen

Internett gir like muligheter for alle! Som et resultat ble e-handelssegmentet ekstremt konkurransedyktig, med muligens hundrevis av andre virksomheter som tilbyr de samme produktene eller tjenestene til samme målgruppe. Nettbutikker ønsker å unngå et løp mot bunnen - den selvødeleggende øvelsen med å prøve å slå prisen til hver konkurrent, på hver vare.

Ikoner
Løsning
Pil

Konsekvent i prissetting

Når du bygger en vellykket e-handelsstrategi, blir det å være konsekvent et av de viktigste elementene. Kunder bruker vanligvis flere plattformer for å søke etter varer før de tar en endelig beslutning. Dette krever at bedrifter tilbyr sømløse kjøpsmøter gjennom hvert produkt eller tjeneste de tilbyr.

Ikoner
Løsning
Pil

Personlig tilnærming

En annen viktig utfordring som e-handelsbedrifter kan møte er mangelen på en personlig tilnærming. Det er ubestridelig at personalisering i dag er en nøkkelfaktor for vellykket kundeopplevelse. Midt i den digitale verdenen går bedrifter glipp av å utvikle et en-til-en-forhold til kundene. 84% av kundene rapporterer at det å bli behandlet som en person, snarere enn bare et tall som bidrar til et selskap, er avgjørende når det gjelder kundeopplevelsen.

Ikoner
Løsning
Pil

Fordeler med å bruke SYMSON

Å tilby den optimale prisen til kunden din er veldig viktig for e-handelsvirksomheten.
Her er noen grunner til å bruke dynamisk prisprogramvare i det elektroniske markedet:

__wf_reserved_arv
Mer kontroll over prisstrategien
__wf_reserved_arv
Evne til å sette optimale priser for bedre fortjenestemarginer og redusert tap av inntekter
__wf_reserved_arv
Raskere og automatiserte prissvar på forhåndsdefinerte hendelser
__wf_reserved_arv
Bedre prisposisjonering basert på konkurransedyktig benchmarking
__wf_reserved_arv
Automatisering av hverdagslige oppgaver for å frigjøre tid til mer utfordrende oppgaver
__wf_reserved_arv
Utvidet menneskelig intelligens med kraften til AI

Hva brukes SYMSON til
i e-handel?

  • Øk inntektene
  • Forbedre prisposisjonering
  • Behandle inflasjonen mer effektivt
  • Få kundeinnsikt
  • Implementere AI og optimaliser priser
  • Forutse etterspørselen bedre
  • Automatiser manuell prisprosess
Start din tilpassede demo
__wf_reserved_arv

Hva våre brukere i e-handel sier

__wf_reserved_arv

Les mer om en
E-handelsveske

Les saken

SYMSON-løsningen

Rammeverket for maskinlæring og AI-modulen i SYMSON

Smarte algoritmer

SYMSON

Bestill en demo
__wf_reserved_arv